Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistika dvojčat a vícerčat v České republice

5. 6. 2008

„Čekáte dvojčata, maminko!“ Takovou větu, možná řečenou poněkud jiným způsobem, ale ve stejném významu, loni slyšelo nejméně 2115 budoucích rodičů dvojčat. Toto číslo může být ovšem poněkud podhodnoceno. Proč? Teprve zavedení ultrazvukového vyšetření do gynekologických ordinací potvrdilo, že u 20-30% žen, které původně čekaly dvojčata, dochází během prvního trimestru těhotenství k samovolné redukci na jeden plod. Tento zcela spontánní jev je v literatuře označován jako tzv. syndrom mizejícího dvojčete.


Faktem však zůstává, že v roce 2006 přivedlo na svět dvojčata 2115 žen. Porodů trojčat bylo v loňském roce 15, čtyřčata se nenarodila žádná. Za posledních 16 let se v celé ČR narodilo něco přes 47 000 dětí z vícečetných porodů. Odhaduje se přitom, že na celém světě žije kolem 125 000 000 dvojčat a vícerčat!

Ještě před několika lety bylo vzácností potkat na ulici maminku tlačící kočárek s dvojčaty. Počet narozených dvojčat však každoročně stoupá. Tento nárůst je dobře zřetelný z následujícího grafu. Exploze vícečetných porodů však není patrná pouze u nás, ale projevuje se i v jiných evropských zemích. Jen pro srovnání: zatímco na počátku devadesátých let znamenal přibližně každý 110. porod narození dvojčat, v roce 2006 to již byl téměř každý 48. Pouze s výhradou tak platí tzv. Hellinsovo pravidlo, které říká, že těhotenství s dvojčaty se vyskytuje 1x na 80-90 jednočetných porodů (vzácnější jsou trojčata 1x na 802 porodů, čtyřčata 1x na 803 porodů atd.).

Jaká je tedy příčina prudkého nárůstu porodů dvojčat?

Za hlavní jsou označovány zejména dva následující faktory. Tím prvním jsou metody asistované reprodukce, dalším pak odklad mateřství do pozdějšího věku.

Zatímco počet dvojčetných těhotenství každoročně narůstá, u trojčat není tato tendence patrná. Boom ve výskytu trojčat následoval zejména mezi léty 1995 – 2000. V té době se počet porodů trojčat pohyboval v průměru 28. V posledních šesti letech počty porodů trojčat kolísají mezi 11-20. Porody čtyřčat jsou u nás poměrně vzácné. Od roku 1991 se čtyřčata narodila v 10 případech. Za poslední tři roky se však nenarodila žádná.

ObrazekPodíváme-li se na počet porodů dvojčat v jednotlivých krajích České republiky, zjistíme, že nejvíce dvojčat se narodilo v Praze (celkem 276 párů). Následuje kraj Středočeský (249 párů). Třetí místo v počtu narozených dvojčat zajímá kraj Jihomoravský, kde se loni narodilo 240 párů dvojčat.

Zhodnoťme však tyto údaje podle jiného kritéria: na kolik jednočetných porodů připadal jeden porod dvojčat?

Zde se tyto údaje změní. Vede kraj Královéhradecký  a Plzeňský. Dvojčata se zde narodila při každém 41. porodu. Naopak nejméně porodů dvojčat připadalo na kraj Olomoucký (každý 58. porod) a Moravskoslezský (každý 60. porod).

Pokud se týká pohlaví, stejně jako u porodů jednoho dítěte, převažuje mužské pohlaví. V roce 2006 bylo nejčastější variantou narození v kombinaci děvče - chlapec (860 párů), následuje kombinace dvou chlapců (640 párů) a nejméně časté bylo narození dvou děvčátek (615 párů).


Údaje o tom, zda se jedná o dvojčata dvojvaječná či jednovaječná v ČR nejsou k dispozici. V zahraniční literatuře se však uvádí, že dvojvaječných dvojčat je kolem 75% z celkového počtu. Jednovaječná dvojčata tvoří 25%.

 

Porody dvojčat a trojčat v jednotlivých krajích ČR za rok 2006

Kraj

Celkem porodů

Dvojčat

Trojčat

Praha

12556

276

0

Středočeský

12771

249

2

Jihomoravský

11546

240

0

Moravskoslezský

12425

203

1

Ústecký

8971

165

2

Plzeňský

5819

137

1

Královéhradecký

5502

131

0

Jihočeský

6386

126

3

Pardubický

5260

119

1

Zlínský

5636

117

0

Olomoucký

6445

109

2

Vysočina

5124

93

1

Liberecký

4478

92

2

Karlovarský

3218

58

0

 

Použité zdroje:

Bryan, E.M.(1992) Twins and Higher Multiple Births. A Guide to their Nature and Nurture. London: Edward Arnold.

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA00388649/$File/4027070601.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885DD/$File/4027070602.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885F9/$File/4027070603.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885FC/$File/4027070604.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885E2/$File/4027070605.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885E7/$File/4027070606.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA0038864F/$File/4027070607.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885D0/$File/4027070608.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885ED/$File/4027070609.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA0038860F/$File/4027070610.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885EC/$File/4027070611.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885FB/$File/4027070612.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA0038864D/$File/4027070613.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA003885EA/$File/4027070614.pdf

http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/FA00388659/$File/4027070615.pdf

 

Převzato z http://www.dvojcataolomouc.estranky.cz/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář