Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pečovatelka pro trojčata

13. 6. 2008

Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 § 75 

(2) Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,

§ 40

Pečovatelská služba

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Jiná omezení jsem v zákoně nenašla. Informace vám podá místně příslušný odbor sociálních služeb na obecním/městském úřadě. Službu zajišťuje přímo tento úřad anebo je k tomu v místě zřízeno speciální centrum, se kterým se sepíše smlouva o poskytování pečovatelské služby dle dohodnutých podmínek. Povinnost zachovávat mlčenlivost je v zákoně stanovena.

Znění celého zákona najdete třeba na http://www.pod.brno.cz/index.php?nav01=7920&nav02=7983&nav03=8678

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář